Брекзит новини:

 Доколкото ни е известно,нищо няма да се промени от имиграционна гледна точка през следващите две години.
Това означава, че свободното движение на граждани на ЕC в Обединеното кралство ще е остане както в момента, без да се въвеждат някакви ограничения.