ПЛОДОВЕ

Сезонен работен календар

Подготовка на реколтата: Януари - Април
Бране на Ревен: Април - Май
Бране на ягоди:Май (ранна реколта)
Юни - Юли (основна реколта)
Август-Октомври (есенна реколта)
Бране на малини:Юли - Ноември
Бране на къпини:Август - Септември
Зеленчуци и работа във фабриката:Септември – Декември