РАБОТА


Имаме на разположение временни работни места през цялата година в различни роли, вариращи от подготовка на реколтата, през събирането и опаковането на плодове. Поради естеството на работа ние не можем да Ви гарантираме  минимален брой работни часове за седмица.

 За брането на меки плодове не е необходимо да имате опит, но трябва да знаете, че това е физическа работа и включва навеждане и повдигане. От вас ще се очаква да  наберете зададената норма от работодателя. Препоръчваме Ви да не кандидатствате, ако скоро сте претърпели инцидент или спортни наранявания  водещи до слабост в крайниците Ви, тъй като от Вас ще се изисква да пренесете товари  до 200 метра. Повечето от  нашите служители имат вълнуващи преживявания. Те могат да създадат нови приятелства от различни националности.

 

ЗАПЛАЩАНЕ

 Ако сте на възраст между 18 и 22 години вашето почасово заплащане ще бъде съобразено с националният минимален стандарт в Англия,който от 1-ви Април 2020г  е 8.36 паунда на час. Или ако сте на 23 или повече години, вашият труд ще бъде заплатен според минималният национален стандарт в Англия, който от 1-ви Април 2020г.  е 8.91 паунда на час.

 Брането на плодове се заплаща в зависимост от теглото на набраните плодове и минималното национално заплащане.

Системата за заплащане на обраните плодове е “колкото повече наберете, толкова повече ще получите”.

Приблизително нашите работници, които берат плодове печелят между 350-500 паунда на седмица*. 

*тези цифри са само насочващи. Те не са гарантирани и правно обвързващи като заплащане.

 Вашата заплата ще подлежи на  данъчно облагане, както на всеки друг работник съгласно законите във Великобритания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

 Всички условия, при които Place UK приема резервации са описани подробно в този уебсайт:

 1. Ако желаете да анулирате резервацията си след подаване на онлайн заявката си, плащането Ви за депозит ще бъде върнато в пълен размер, ако плащането е извършено чрез PayPal или банков превод в Обединеното кралство. Банковите такси за депозити върнати чрез международен банков  превод ще бъдат приспаднати за обработване на плащането.Всички заявки за възстановяване трябва да бъдат заявени писмено в рамките на 3 месеца от първоначалната транзакция.
 2. Легловата база в кампуса е предоставена като работна от компанията. Ето защо дружеството си запазва правото да поиска от вас да напуснете базата ако не желаете да работите.
 3. Кандидатите, които желаят да се откажат от членството в Допълнителните услуги, могат да направят това, като уведомят служителите на Камп офисът.
 4. Служителите се грижат сами за опазването на пари и лични вещи. Те не могат да търсят отговорност от компанията,както и към всяко едно от свързаните дружества или от служителите на компанията за загубата на пари, заболяване или наранявания,ако те не са по вина на дружеството.
 5. Служителите, които използват легловата база а компанията трябва да пазят помещенията чисти и подредени. От служителите се очаква да спазват правилата на компанията, с които ще бъдат запознати при пристигането им.
 6. Всеки служител, който неспазва вътрешните правила, краде от магазина, демонстрира расова дискриминация или проявява агресивно поведение спрямо другите членове в камп-лагера ще бъде отстранен от компанията.
 7.  Управлението на лагера си запазва правото съвместно с полицейските органи да претърсва всеки шкаф или багаж на настанените в камп-лагера.
 8. Служителите, които пристигат с личен автомобил или искат да закупят автомобил по времето на тяхното пребиваване  в лагера, трябва да се съобразят с политиката на компанията относно притежанието на автомобили. Копие от политиката за притежание на автомобили ще ви бъде представено при вашето пристигане.  Трябва да представите валиден застрахователен сертификат заедно с доказателство за заплатен данък и сертификат за преминат технически преглед.
 9. Напомняме на служителите, че заплащането им подлежи на облагане с данък върху доходите и национално осигуряване съгласно законодателството във Великобритания.
 10. Съгласно с договора, вашият наем ще бъде приспаднат от вашата заплата, когато е възможно.
 11. Информация за нашите служителите може да бъде представяна на правителствените органи.
 12. Компанията си запазва правото да променя цените и допълнителните услуги, които предлага със или без предизвестие.